IAN WIECZOREK Soft Truths /Rozostřené Pravdy

« Zpět
Začátek: 11.9.2015
Konec: 3.10.2015
Vernisáž: 11.9.2015 17:00

Ian Wieczorek je vizuální umělec, žijící a pracující v hrabství Mayo v Irské republice.
Jeho umělecké aktivity jsou zaměřeny na malbu, video, instalace a kurátorství.
Od roku 2003 vystavoval na celé řadě kolektivních výstav v Irské republice i mimo ni - v Severním Irsku, Německu, Francii, Portugalsku, USA a v Číně. Samostatné výstavy měl v Irské republice, Severním Irsku a Spojeném království. Také vytvořil dvě zadání veřejných uměleckých děl v Irsku a byl kurátorem několika výstav. Současná výstava “SOFT TRUTHS” v galerii C.E.D. KATAKOMBY v Brně je jeho jedenáctou samostatnou výstavou.

ROZOSTŘENÉ PRAVDY
“Obraz, který je špatné kvality, jest kopie která se stále mění. Úroveň kvality se ještě snižuje rozlišením na nízké úrovni, neboť zrychlením pohybu se vše jen zhoršuje. Tím je určen - duch obrazu. Snížení kvality obrazu je tudíž jen plodem páté generace původního originálního zobrazení s velmi pochybnou genealogií. Často vzdoruje dědictví, národní identitě či dokonce autorství a vysmívá se planým příslibům digitálních technologií. Degradace kvality obrazu se týká nejen skutečnosti objektu - původu originálu. Ve zkratce jde především - o zkoumání reality.” - Hito Steyerl, In Defense of the Poor Image
Umělecká tvorba Iana Wieczorka se zaměřuje na nejširší souvislosti občanské praxe a dynamiky současné společnosti v nejmenších detailech i v obsáhlejších souvislostech.
Jeho artefakty zkoumají důsledky současných vizuálních lokálních dialektů a jak tato digitalizovaná směna nabývá stále větší důležitosti v ustavování sociální a kulturní identity a zkušenosti. Nízká úroveň digitalizovaných obrazů je všudypřítomností naší každodenní zkušenosti s digitalizovanými technologiemi a Wieczorek se zajímá o to, jak tento fenomen ovlivňuje naše vnímání a vztah ke světu. Ian Wieczorek se především věnuje olejomalbě a vytváření spojení mezi tradičními výtvarnými obory a soudobými digitalizovanými médii, což je jeho příspěvek do aktuálního kritického diskurzu. Výsledkem tohoto procesu jsou Ianovy pečlivě interpretované obrazy s tématikou “nalezených” snímků s nízkým rozlišením, pořízených z internetu, ze strážních videokamer, mobilních telefonů, ze zobrazení pohřešovaných osob na plakátech, - jež byly oproštěny od svého zcela specifického kontextu. Snížení úrovně kvality prostřednictvím fenoménu navozuje další subjektivní význam tzv. slabých zobrazení zvyšujících asociativní konotace (“dissemblance”), inspirované Baudrillardovou interpretací hyperreality simulaker a simulací v mediálním kontextu novodobé society.
Všudypřítomnost digitálního zobrazování nabízí možnost východiska šetření z různých
stran a úhlů “Closed Circuit” (založeného na televizních okruzích statických snímků
z CCTV). Série Občané a Pohřešovaní představují řady portrétů “ztracených osob”,
kdy lidé jsou spojeni s událostmi, k nimž došlo v okamžiku fotografování. Nedávná
série “Autopyre” naznačuje, že hořící auto je všeobecně uznávaným symbolem, který
odkazuje na spisovatele - jako je kultovní autor sci-fi James G. Ballard (např. román
Bouračka) a filosof a politolog Slavoj Žižek (v jeho kritických spisech).
Videoinstalace “Všechno, co se pozvedá - musí se sloučovat” představuje to, co se
zdá být plovoucím plamenem bez těla, ale ve skutečnosti je přívalem vody. Snímky
přesahují svůj fyzikální původ, a stávají se vlastním opakem: Voda se obrací v plameny ohně ve zrakovém klamu vizuální a zvukové “alchymistické” transformace. Tato práce odkazuje na výrok Mario Costy, že nové technologie jsou vytvářením podmínek pro nový druh zkušeností z - “úžasu a vznešena”.

Web

Nota bene

19.4.2017 00:00
Nová kniha Libora Šmatelky: Život pod sukněmi
V povídkách Život pod sukněmi se Libor Šmatelka vrací do přelomového období osmdesátých a devadesátých let minulého století, které sám prožil coby student na brněnské univerzitě. Reálie jihomoravské metropole a vysokoškolského života na samém závěru komunistického režimu, první léta plné naděje a radostného očekávání, spanilé jízdy za hranice, opojný prožitek nově nabyté svobody, lásky na jeden den, anebo spíše noc, mládenecké kratochvíle i bohémské „jízdy“, to vše před námi ožívá prostřednictvím čtivě komponovaného vyprávění. Ale nejde jen o lehce načrtnuté evokace doby a její dávno už vyprchané atmosféry, ani o lechtivé příhody mladého muže (oboje se skrývá pod metaforickým názvem). Vyprávění odhaluje také hlubší plán dotýkající se existenciálních i spirituálních hodnot a věcí člověka, který má za sebou krizi středního věku a bytostné poznání smyslu i namnoze krutého paradoxu života. Libor Vodička více »
30.10.2016 19:08
Vědomí a intuice malíře Josefa Bubeníka směřují vzhůru
Výstavu z tvorby kreslíře a malíře Josefa Bubeníka (nar. 1965) uspořádalo Městské kulturní středisko v Třebíči ve své Galerii Ladislava Nováka v bývalém třebíčském židovském ghettu. Nese enigmatický titul Fragmenty krystalového jasu. více »
22.3.2016 18:17
LAS LLAVES DEL DESEO
Museo Municipal – Cartago, Kostarika Dne 6. března 2016 se uskutečnila v bývalém hlavním městě Kostariky (Cartago) vernisáž mezinárodní kolektivní výstavy surrealismu, na které se účastní 107 umělců z 26 zemí celého světa.Mezi jinými jsou zde zastoupeni i tři výtvarníci z Brna: Josef Bubeník, Jiří Lopour a Jan Wolf. Výstava potrvá od 7. 3. do 7. 5. 2016   více »
13.1.2016 10:19
NOVÝ ROZHLED č. 15
V redakci Rozhledu doufáme, že jste rok 2015 strávili přesně podle vašich představ. A obohatili jste se o chvilky strávené nad příjemným čtením dokumentujícím současné výtvarné dění a uměleckou aktivitu v Brně a okolí. Z redakce Rozhledu Vám všem děkujeme za Vaši přízeň. Dovolte nám popřát Vám sílu vstoupit do nového roku s nadějí a optimismem. více »
8.1.2016 09:10
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA VÝSTAV
NOVINKA Na našich stránkách www se podařilo díky našemu spolupracovníkovi J.Henslovi rozjet projekt VIRTUÁLNÍCH PROHLÍDEK výstav soukromých galerií v Brně.Z pořádaných výstav pak lze vidět nejen díla výtvarníků, ale můžete si vychutnat i genius loci galerijních prostorů. více »
1.10.2015 00:00
Galery pArt in Poltsamaa
Galery pArt in Poltsamaa (Estonia) opens an exhibition of visual artists from International Art Center of Czech Republic. We Thanks for the International cooperation the pArt galery and also Josef Bubeník for the participation. více »
RSS kanál Facebook Nakladatelství STYLOS, Nová ves 71, PSČ 66491, IČO: 68623631
Josef Bubeník, tel.: 732 615 802, bubenik@irozhled.cz
Obchodní podmínky