Já je někdo jiný

« Zpět
Začátek: 5.6.2017 18:00
Konec: 5.6.2017 18:00
Vernisáž: 4.7.2017

Mezi surrealismem a art brut

Výstava bude zahájena v podělí 5. června v 18 hodin a potrvá do úterý 4. července 2017

Výstavu připravili:
Josef Janda a Bruno Solařík
(Skupina česko-slovenských surrealistů)

 

„Já je někdo jiný.“
Jean Arthur Rimbaud

 

Zdánlivě paradoxně spojuje výstava do jednoho celku výtvory autorů výtvarně neškolených a školených, nevzdělaných a vzdělaných, nereflektujících a reflektujících svou tvorbu a postoje. Jejich společným rysem je totiž důraz na ničím neopravovanou a nekultivovanou intuici, při níž jako by za tvůrce jednal někdo jiný – tedy na samovolnost tvůrčího procesu, který se pro autora stává posedlostí, životně nezbytnou obsesí.

Výstavy se účastní jednak členové Skupiny česko-slovenských surrealistů a jejich zahraniční přátelé – a jednak známější, méně známí i dosud zcela neznámí představitelé art brut, mediumního umění, spiritismu apod. Zatímco díla členů skupiny jsou vesměs nedávného data, výtvory art brut zahrnují období celého uplynulého století až do současnosti.

Josef Janda, Bruno Solařík

 

Art brut se do češtiny zpravidla překládá jako umění v původním či surovém stavu. Z psychologikáho hlediska jde nepochybně o určitou formu autoterapie. Člověk začne, někdy i ke svému velkému překvapení, spontánně tvořit, obsesivně puzen jakoby „neznámou silou“. To, co umělci „vede ruku“, nepřichází z nějakého onoho světa, ale z jeho vlastního nevědomí. Palivem tvůrčího procesu jsou jeho vlastní obsese, perverze, sny, touhy, ztracené vzpomínky atp. To, co tuto transformaci umožňuje, je psychický automatismus. Zde se ovšem současně dostáváme do oblasti surrealismu. Stačí k tomu tužka a papír, jak již dnes jistě všichni dobře vědí, a v klidu si počkat, co to samo udělá.

Autor těchto řádků dostal před několika lety poněkud poťouchlý nápad. Vzhledem ke své dlouholeté surrealistické praxi je si dobře vědom vzájemných konotací mezi surrealismem a art brut. Napadlo ho, že by nebylo od věci vystavit jednou tvorbu z obou těchto oblastí pohromadě. Je přesvědčen, že ačkoli jde o díla lidí dobově i intelektuálně často velmi vzdálených a rozdílných, jejich společný jmenovatel, jímž je obsesivní povaha psychického automatismu, zaručuje, že se vzájemně nepokoušou, ale budou se spíše doplňovat.

Josef Janda

 

Surrealista i autor „art brut“ se poznají podle toho, že při tvorbě většinou moc nepřemýšlejí. Přesněji řečeno – nedělají si žádné plány, „o čem“ to bude a jak to bude vypadat. Prvotní surrealisté se tomu „nezasahování“ do vnitřních podnětů, s nimiž přichází jakoby „někdo jiný“, učili od spiritistických médií. Spiritista Josef Kotzian měl za to, že jeho ruku vede duch jménem Solferino – a tímto jménem tedy Kotzian své mediumní kresby podepisoval. Vlasta Kodríková se zase podepisovala jménem Tulák: i ona vnímala vlastní tvorbu jako cosi tak samovolného, že to snad ani nemohla stvořit ona sama.

Tématem výstavy je džungle nespoutané imaginace bez hranic vytyčovaných vzdělaností, světonázorem a rozhledem: na čem záleží, je jen naléhavá potřeba tvůrčího vyjádření – a nakonec i výsledný výtvor, který jako by spadl s nebe.

Bruno Solařík

 

Opravdové umění je vždy tam, kde je nečekáme, kde na ně nikdo nemyslí ani nevyslovuje jeho jméno. Umění nesnáší, je-li rozpoznáno a oslovováno svým jménem. Ihned utíká. Umění je bytost vášnivě milující inkognito. Jakmile je odhaleno a někdo na ně ukáže prstem, utíká a nechává na svém místě figuranta ověnčeného vavřínem a s velkou cedulí na zádech, na níž je napsáno UMĚNÍ; všichni po něm okamžitě stříkají šampaňským a uvaděči přednášek ho vláčí na vodítku od města k městu. To je falešný pan Umění, ale protože má vavřín a ceduli, je to ten, kterého zná veřejnost. Skutečnému panu Umění nehrozí, že by se zaštítil cedulí! A tak ho nikdo nepozná. Všude se prochází, každému z nás již přešel přes cestu, na každém rohu do něj vrážíme dvacetkrát za den, ale nikoho nenapadne, že by to mohl být onen pan Umění, o němž se pěje tolik chvály. Vůbec na to totiž nevypadá. Rozumějte, ten nepravý vypadá více jako pravý a ten pravý na pravého vůbec nevypadá! Proto se lidé mýlí!

Jean Dubuffet

Nota bene

19.4.2017 00:00
Nová kniha Libora Šmatelky: Život pod sukněmi
V povídkách Život pod sukněmi se Libor Šmatelka vrací do přelomového období osmdesátých a devadesátých let minulého století, které sám prožil coby student na brněnské univerzitě. Reálie jihomoravské metropole a vysokoškolského života na samém závěru komunistického režimu, první léta plné naděje a radostného očekávání, spanilé jízdy za hranice, opojný prožitek nově nabyté svobody, lásky na jeden den, anebo spíše noc, mládenecké kratochvíle i bohémské „jízdy“, to vše před námi ožívá prostřednictvím čtivě komponovaného vyprávění. Ale nejde jen o lehce načrtnuté evokace doby a její dávno už vyprchané atmosféry, ani o lechtivé příhody mladého muže (oboje se skrývá pod metaforickým názvem). Vyprávění odhaluje také hlubší plán dotýkající se existenciálních i spirituálních hodnot a věcí člověka, který má za sebou krizi středního věku a bytostné poznání smyslu i namnoze krutého paradoxu života. Libor Vodička více »
30.10.2016 19:08
Vědomí a intuice malíře Josefa Bubeníka směřují vzhůru
Výstavu z tvorby kreslíře a malíře Josefa Bubeníka (nar. 1965) uspořádalo Městské kulturní středisko v Třebíči ve své Galerii Ladislava Nováka v bývalém třebíčském židovském ghettu. Nese enigmatický titul Fragmenty krystalového jasu. více »
22.3.2016 18:17
LAS LLAVES DEL DESEO
Museo Municipal – Cartago, Kostarika Dne 6. března 2016 se uskutečnila v bývalém hlavním městě Kostariky (Cartago) vernisáž mezinárodní kolektivní výstavy surrealismu, na které se účastní 107 umělců z 26 zemí celého světa.Mezi jinými jsou zde zastoupeni i tři výtvarníci z Brna: Josef Bubeník, Jiří Lopour a Jan Wolf. Výstava potrvá od 7. 3. do 7. 5. 2016   více »
13.1.2016 10:19
NOVÝ ROZHLED č. 15
V redakci Rozhledu doufáme, že jste rok 2015 strávili přesně podle vašich představ. A obohatili jste se o chvilky strávené nad příjemným čtením dokumentujícím současné výtvarné dění a uměleckou aktivitu v Brně a okolí. Z redakce Rozhledu Vám všem děkujeme za Vaši přízeň. Dovolte nám popřát Vám sílu vstoupit do nového roku s nadějí a optimismem. více »
8.1.2016 09:10
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA VÝSTAV
NOVINKA Na našich stránkách www se podařilo díky našemu spolupracovníkovi J.Henslovi rozjet projekt VIRTUÁLNÍCH PROHLÍDEK výstav soukromých galerií v Brně.Z pořádaných výstav pak lze vidět nejen díla výtvarníků, ale můžete si vychutnat i genius loci galerijních prostorů. více »
1.10.2015 00:00
Galery pArt in Poltsamaa
Galery pArt in Poltsamaa (Estonia) opens an exhibition of visual artists from International Art Center of Czech Republic. We Thanks for the International cooperation the pArt galery and also Josef Bubeník for the participation. více »
RSS kanál Facebook Nakladatelství STYLOS, Nová ves 71, PSČ 66491, IČO: 68623631
Josef Bubeník, tel.: 732 615 802, bubenik@irozhled.cz
Obchodní podmínky