LOPOU ROVINY — ZAMYŠLENÍ NAD NOVÝMI DÍLY JIŘÍHO LOPOURA

« Zpět na hlavní stránku

Asi bych místo výrazu „obraz“ spíše použil slovo grafika, cítím však, že ani toto není přesné označení. Když se ale zaměřím – a beru to jako svou nemilou berličku – na pouhý technický vznik děl, je mi jasné, že nejvíce sedí označení kolorované fotografie složené (zde mi napomáhá a i napovídá název výstavy) do zrcadlových rovin. Z technické-ho hlediska se tedy jedná o znovuobjevení domalovávání fotografie. Jiří Lopour bere své fotografie listů, kapradin, divných hadic, pomačkaných obalů od zmrzlin, ... jako inspiraci a výzvu a zrcadlově je tiskne a spolu s originálem skládá do roztodivných koláží, které pak (proti současnému proudu digitálních úprav) ručně koloruje. Pokud jeho montáž rozřízneme po svislé ose, uvidíme, že jsou si zrcadlově podobné, ale ne stejné. V malých detailech se liší a právě touto „chybou“, ať už vznikla jakkoliv, se dostáváme do sféry podvě-domého napětí. Nejde o to, abychom tyto rozdíly záměrně hledali (a přesto se tomu mnozí návštěvníci nevyvarovali a jak říkala paní hlídačka: byl tu pán, který jí neustále tyto nesrovnalosti hlásil a rozčiloval se nad nedůsledností autora), ale abychom se nechali unášet stylem vyobrazeným moderní grafikou, kdy kontrasty mnohdy křiklavých až reflexních barev jsou snad jakýmsi pokračováním pop artu abstraktního směru. Když hledám jediné slovo z umělecké branže, které by jako katalogové heslo zapadlo do výtvarné škatulky označení jeho díla, napadá mne jediné: ODRAZ. A není to jen odraz zrcadla, ale i pohled do nového prostoru Nekonečného příběhu, kdy svět Fantazie nemizí, ale rozšiřuje se. V Lopourových odrazech nenajdete něco, co uvidíte na první pohled, ani nejde o to, co byste měli vidět, jak se často některým umělcům nedaří ztvárnit, ale spíše svou neurčitostí a nekonkrétností vám jeho díla dávají možnost vidět to, čeho vaše obrazotvornost schopna. Stačí jen malá chvíle, abyste uviděli obrysy skřítků, hlavy zvířat, světlonoše, sedí-cího Budhu, postavu v hlavě... a to vše propletené navzájem do roztodivných souvislostí. Tohle nalézání je pro mne zábavnější než mnohé hádanky optických klamů, nebo psychologická metoda rozboru osobnosti. Pokud čtete jen tohle zamyšlení, a neměli jste možnost vidět Lopourovy nové o(b)drazy, přiblížil bych vám je slovně asi takto: Vemte skvrny Rorschachova testu, pop artové barvy, něco od Arcimbolda (třeba Ver-temnuse), přidejte svůj mozek, zmuchlejte to vše do různobarevné fóliové kuličky a rozplácněte to bucharem na lisování hrnců.

Připadá mi ale škoda, že Lopourova díla jsou rozměrově malá. Dovedu si představit, že visí na plachtě z pátého patra až na zem třeba naproti vchodu hlavního nádraží. Pak při čekání na tramvaj neuvidíte prvoplánový reálný obraz, ale něco, k čemu se musíte prokousat, což může chvíli trvat. Ovšem ta chvíle bude odměněna nejen objevením, ale i příjemnou relaxací, kdy vypnete okolní svět a necháte se unášet a přebrušovat si ne Lopourovu, ale svou obrazovou fantazii. SMTL

Nota bene

19.4.2017 00:00
Nová kniha Libora Šmatelky: Život pod sukněmi
V povídkách Život pod sukněmi se Libor Šmatelka vrací do přelomového období osmdesátých a devadesátých let minulého století, které sám prožil coby student na brněnské univerzitě. Reálie jihomoravské metropole a vysokoškolského života na samém závěru komunistického režimu, první léta plné naděje a radostného očekávání, spanilé jízdy za hranice, opojný prožitek nově nabyté svobody, lásky na jeden den, anebo spíše noc, mládenecké kratochvíle i bohémské „jízdy“, to vše před námi ožívá prostřednictvím čtivě komponovaného vyprávění. Ale nejde jen o lehce načrtnuté evokace doby a její dávno už vyprchané atmosféry, ani o lechtivé příhody mladého muže (oboje se skrývá pod metaforickým názvem). Vyprávění odhaluje také hlubší plán dotýkající se existenciálních i spirituálních hodnot a věcí člověka, který má za sebou krizi středního věku a bytostné poznání smyslu i namnoze krutého paradoxu života. Libor Vodička více »
30.10.2016 19:08
Vědomí a intuice malíře Josefa Bubeníka směřují vzhůru
Výstavu z tvorby kreslíře a malíře Josefa Bubeníka (nar. 1965) uspořádalo Městské kulturní středisko v Třebíči ve své Galerii Ladislava Nováka v bývalém třebíčském židovském ghettu. Nese enigmatický titul Fragmenty krystalového jasu. více »
22.3.2016 18:17
LAS LLAVES DEL DESEO
Museo Municipal – Cartago, Kostarika Dne 6. března 2016 se uskutečnila v bývalém hlavním městě Kostariky (Cartago) vernisáž mezinárodní kolektivní výstavy surrealismu, na které se účastní 107 umělců z 26 zemí celého světa.Mezi jinými jsou zde zastoupeni i tři výtvarníci z Brna: Josef Bubeník, Jiří Lopour a Jan Wolf. Výstava potrvá od 7. 3. do 7. 5. 2016   více »
13.1.2016 10:19
NOVÝ ROZHLED č. 15
V redakci Rozhledu doufáme, že jste rok 2015 strávili přesně podle vašich představ. A obohatili jste se o chvilky strávené nad příjemným čtením dokumentujícím současné výtvarné dění a uměleckou aktivitu v Brně a okolí. Z redakce Rozhledu Vám všem děkujeme za Vaši přízeň. Dovolte nám popřát Vám sílu vstoupit do nového roku s nadějí a optimismem. více »
8.1.2016 09:10
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA VÝSTAV
NOVINKA Na našich stránkách www se podařilo díky našemu spolupracovníkovi J.Henslovi rozjet projekt VIRTUÁLNÍCH PROHLÍDEK výstav soukromých galerií v Brně.Z pořádaných výstav pak lze vidět nejen díla výtvarníků, ale můžete si vychutnat i genius loci galerijních prostorů. více »
1.10.2015 00:00
Galery pArt in Poltsamaa
Galery pArt in Poltsamaa (Estonia) opens an exhibition of visual artists from International Art Center of Czech Republic. We Thanks for the International cooperation the pArt galery and also Josef Bubeník for the participation. více »
RSS kanál Facebook Nakladatelství STYLOS, Nová ves 71, PSČ 66491, IČO: 68623631
Josef Bubeník, tel.: 732 615 802, bubenik@irozhled.cz
Obchodní podmínky